KAYITLI KOLEKSİYONERLİK

  

   
     Kayıtlı koleksiyonerlik denince anlaşılması gereken, kaba hatlarıyla anlatmak istersek; 1255H. /1839 M yılından önce imal edilmiş sikke ve objelerin toplanabilmesi yani koleksiyonunun yapılabilmesi için en yakın  müze müdürlüğünden izin alınması demektir. Bu iznin alınması ve  sonrasın da uyulması gereken yönetmelik ve mevzuat sitemizde mevcuttur. İlerideki dönemde bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.


MÜZEYE KAYITLI KOLEKSİYONER OLMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER.


KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE
 DENETİMİ HAKKINDA Kİ YÖNETMELİK.


ETNOĞRAFİK NİTELİKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.

ANA SAYFA