SON ANADOLU SELÇUKLU SULTANI II. MESUD’a AİT BİRKAÇ SİKKE
 

Kamil Eron[1] & Gültekin Teoman[2]


    Anadolu Selçuklu Devleti’nin son yıllarında basılan sikkeler hakkında oldukça az bilgiye sahibiz. Her geçen gün, bu karanlık döneme ait, daha önce bilinmeyen sikkeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından bastırılmış figürlü bakır sikkelerden iki adedini ilk defa sayın Orhan Sarıoğlu, Türk Nümismatik Derneği Bülteninde yayınlamıştı.
[3] Makalemize konu olan biri gümüş, dördü bakır olmak üzere 5 adet sikke, daha önce neşredilmemiştir. Bu sikkeleri sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağız.

Env. No: 1411, AR, ½ Dirhem
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı:
22 mm . Ağr: 1,18 gr.

Aslan-güneş tasviri   sola doğru  

Es-sultan’ül azam
 gıyaseddünya  (vedd)in
 Mesud bin Keyka(v)us
 halleda…

 

Env. No: 1118, AE, Fels
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı:
21 mm. Ağr: 1,50 gr.

Aslan-güneş tasviri sağa doğru   (Es-sultan’ül)
azam gıyaseddünya
 
veddin Mesud

Env. No: 819, AE, Fels
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı:
26mm. Ağr: 2,84 gr.

Aslan-güneş tasviri sağa doğru  

Aslan-güneş tasviri sağa doğru

Env. No: 521, AE, Fels
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı:
14 mm . Ağr: 0,82 gr.

Çift başlı kartal figürü

Aslan-güneş tasviri sağa doğru

Env. No: 1469, AE, Fels
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı:
19 mm . Ağr: 1,50 gr.  

Mühr-ü Süleyman içinde yıldız motifi            (Es-sul)tan’ül azam gıyase(ddünyaved)din (Mesud)
[1] Tekstil Mühendisi, Sikke Koleksiyoncusu. Yayınlanan sikkeler İzmir Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı koleksiyoner Kamil Eron’un koleksiyonundadır. 
[2]  Y. Sanat Tarihçisi, İslami Meskûkât Uzmanı
[3]  TND Bülteni, No: 37-38, “Selçuklu Süslemelerinde Çift Başlı Kartal Motifi ve Mesud II’ye Ait Bakır bir Sikke” ve TND Bülteni, No: 39-40, “Anadolu Selçuklu Sultanı Mesud II’ye Ait Bakır bir Sikke”.


             

 

             

 

ANA SAYFA