HABERLER


               KOLEKSİYONERLER İZMİR’DE BULUŞTU

       
Koleksiyonculuğun ulusal bir tarih bilinci oluşturmada ve kültürel değerlere sahip çıkarak koruma bilincinin kazanılmasındaki önemini gözler önüne sermeyi en birincil hedefleri arasında kabul eden Collection Club, İzmir şubesi tarafından organize edilen bir etkinlikle yine bir ‘ilk’e imza attı. 15 – 18 Aralık 2007 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde değişik  temalarda koleksiyonların yer aldığı “ Bir Tutkunun Peşinde…” adlı sergi ve koleksiyonculuk kültürü konusunda yapılan panel ve söyleşiler ile zenginleştirilen  etkinliğe Ege Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası da destek verdi.

Koleksiyonculuğun, bir boş zaman uğraşısının ötesinde, sağlam ve bilimsel temeller üzerinde geliştirilmesi gereken, sorumluluk isteyen bir faaliyet olduğunun izleyicilere sunulması hedeflendiği bu etkinlik kapsamında Sabiha Tansuğ ve Metin And’a “Koleksiyon Kulübü Bir Ömür Süren Tutku” onur ödülleri verildi. Proje koordinasyonu Aybala Yentürk tarafından yapılan 1. İzmir Koleksiyonculuk Günleri etkinliğinin kapsamında açılan “Bir Tutkunun Peşinde…” Sergisi’nde, değişik başlıklarda yüzlerce koleksiyon objesi meraklıları ile buluştu. Kapsamı itibariyle Türkiye’de bir ‘ilk’ olan 1. İzmir Koleksiyonculuk Günleri’nin düzenlenmesindeki birincil amaç, koleksiyonculuğun sadece bir hobi olarak değerlendirilmesinin yetersizliğinin altını çizmek idi.

Koleksiyoncular, tarihseverler, özel ya da resmi kültür kurumları ve üniversiteler ile “koleksiyonculuk” teması özelinde bir buluşma ve tartışma ortamı yaratılan bu etkinlikte, kendi alanlarında uzman birçok araştırmacı, Türkiye’de koleksiyonculuk kültürü, koleksiyonculuğun dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, Türkiye’de etnografik eser  ve kayıtlı eser koleksiyonculuğu  gibi başlıklarda, konuşmacı olarak yer aldılar. Yapılan söyleşi ve oturum programı şu şekilde gerçekleşmiştir.  

15 Aralık 2007, Cumartesi

 

1. “TÜRKİYE’DE KOLEKSİYONCULUK KÜLTÜRܔ

Saat:11:00 – 12:30

Konuşmacılar:

Moderatör: Nejat Yentürk ( Araştırmacı – Yazar / Collection Club İzmir Şube Başkanı )

Şerif Antepli ( Collection Club Yönetim Kurulu Başkanı )

İzzet Günay ( Collection Club, İstanbul Üyesi)

Raşit Koçak ( Collection Club, İzmir Üyesi )


2. “TÜRKİYE’DE ETNOGRAFİK ESER KOLEKSİYONCULUĞU”

Saat: 13:30 – 15:00

Konuşmacı:

Sabiha Tansuğ ( Etnolog, Araştırmacı – Yazar )

3. “KOLEKSİYONCULUĞUN TARİHİ”

Saat: 15:30 – 17:00

Konuşmacılar:

Doç Dr. Süleyman Özkan ( Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü )

Aybala Yentürk ( Araştırmacı – Yazar / Collection Club, İzmir Üyesi)

 

Bu etkinlik içinde 16 aralık Pazar günü "TÜRKİYE’DE KAYITLI ESER KOLEKSİYONCULUĞU"  isimli oturum yapılmış ve bu oturuma konuşmacı olarak (soldan sağa);

Mehmet Tuna (İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü) katılmışlardır.
Haluk Perk (Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği Başkanı).
Kamil Eron (İzmir Nümismatik Derneği Üyesi)
Cem Mahruki (Türkiye Nümismatik Derneği Başkanı)  

Ülkemizde kayıtlı koleksiyonerleri temsil eden dört dernekten üçünün bu toplantıda  bir arada yer alması ve mevcut sorunları toplantıya katılan 38 kayıtlı koleksiyoner ile beraber dile getirmeleri önümüzdeki yıl için bu konuda  güçlü bir birlikteliğin temelinin atılması açısından  önemli olmuştur.
            Toplantıda alınan sonuçları özetlemek gerekirse;

1- Kayıtlı koleksiyonerlik yönetmeliğinde  yapılması istenen değişikliklere dört derneğin ortak görüşü olarak karar vermek ve Kültür Bakanlığından bu konuda randevu almak.

2- Koleksiyonerleri bulundukları bölgeye göre  dernek çatısı altında toplamak.

3- Derneklerin üyeleri olan kayıtlı koleksiyonerleri mevzuat ve koleksiyon konuları hakkında bilinçlendirmek.

4- Dernek yöneticilerinin belli dönemlerde bir araya gelerek mevcut bilgileri paylaşmaları ve kayıtlı  koleksiyonerleri resmi ortamlarda temsil etmeleri.  

Bu tür kayıtlı koleksiyonerlere yönelik toplantıların Türkiye’de çok az yapıldığı düşünülürse bu toplantı, katılanların ortak görüşü olarak çok faydalı bir başlangıç olmuştur. Hepimizin ortak arzusu, bu güzel başlangıçı 2008 yılında da geliştirerek kayıtlı koleksiyonerliğin arzulanan dünya standartlarında, kişilik haklarına saygılı, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan, gerçek koleksiyonerleri teşvik eden bir yönetmeliğe kavuşmasıdır.

“Bir Tutkunun Peşinde…” Sergisi’ne

Katılan Koleksiyoncular ve Koleksiyon Konuları

Ahmet Kocagöz: Anahtarlıklar

Aybala Yentürk: Cam Düğmeler

Aybala Yentürk - Nejat Yentürk: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Parfüm

İzmir’de Meşrubat ve Müskirat İmalathaneleri

Cengiz Onaran: İzmir Kartpostalları

Deniz Taner: Kınık Çömlekleri

Güçlü Kayral: Osmanlı Dönemi Kağıt Paraları:

Belediye Paraları ve Yerel Kullanımlar

Gülten Taner: Kütahya Seramikleri

Hakan Sepici: Kilikya Ermeni Sikkeleri

Porselen Çekmece / Dolap Kulpları

İpek Cabadak: Fotoğrafhanede Fotoğrafl ananlar

İsmet Arıkantürk: Opalin Cam Objeler

İzak Eskinazi: Osmanlı Ağırlık ve Terazileri

Kamil Eron: Ionia ve Anadolu Selçuklu Sikkeleri

Mehmet Demirayak: Türk Musikisi Kayıt Tarihinde Plaklar

Melike Koçak: Tuzluk Biberlikler

Meltem Ağzıtemiz: İşlemeler ve Dikiş Malzemeleri

Tırabzan Başları Kedi Bibloları,Tavuk Şeklinde Opalin ve Camlar

Mert Rüstem: Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi

Muzaffer Poyraz: 50’li 60’lı Yıllardan Objeler

Nergiz Onaran -Cengiz Onaran Deniz Kabukları

Nüket Franco: Şapkalar

Özkan Arıkantürk: Batı Anadolu’dan Arkeolojik Eserler

Kaz Dağı - İda ve Çevresi Antik Kent Sikkeleri

Raşit Koçak: Türk Kahve ve Çay Kültürü

Tuba Nuzumlaer: Film Broşürleri

Vittorio Franco: Şeker Poşetleri

Yıldız Belger: Oyalar ve Keseler

Yıldız Belger – Uğur Belger: Deniz Kabukları

Zuhal Açarkan: Yerli Üretim Oyuncaklar

               

ANA SAYFA